Breaking News

Fannie a Freddie, Ďalšie nariadenia zlyhanie

Glen @ 08.09.2008 # No Comment Napriek tomu

Ďalšie výpomoci; Najnákladnejšie v histórii. Áno, dokonca drahšie ako finančné výpomoci z úspor a úveru, ktorá nás stála daňovníkov o 124600000000dolar keď bolo všetko povedané a urobené. To bailout, mimochodom, vedú k niektorej z najväčších rozpočtových deficitov vôbec. Môžeme pridať túto finančnú výpomoc do zoznamu. Letecké spoločnosti, finančné obri, a [...]

Viac na strane 186

Zlé správanie zablokoval 176 pokusoch o prístup za posledných 7 dní.